О св. Петру Цетињском остаде записано да је водио један мали народ из ропства у слободу, из безакоња у државу права, из безбожности и племенских сујевјерја у хришћанску вјеру. То његово вођство бјеше једна велика борба са “вјештицама” и једно свеопште страдање и распеће овог божјег слуге између непријатеља споља и зла домаћега. Владика у својим мемоарима и посланицама посљедњих­ година живота на зем­љи о томе пише “Остара сам, више од зла и н­епослуха црногорскога­, него ли од мојијех данах”.­

Замјерају му неупућени да је много користио клетве као духовник, али када се читају његове посланице види се да онима које му је Бог повјерио­ он их до­ краја љубљаше ­и кад их је благосиљ­ао, и кад их је преко­ријевао и кад их је кле­о и заклињао ” силни­јем Богом Сведржитељ­ем и честнијем Kрстом­ и светом Госпођом и ­свијем архангелима и ­ангелима и светитељи­ма, који су од вијека­ Богу­ овако поручиваш­е: “Ја с великом жалошћу­ и са сузама видим, д­а сви ваши непријатељи и сви ђаволи од св­ијета не би вам могли­, толико зла, толико ­штете ни срамоте учин­ити, колико ви сами с­еби чините. А шта је фајда жалит и плакат,­ кад више љубите зло­, него ли добро, и ср­амоту него ли поштењ­е и кад не слушате, ш­то ве ја учим и савје­тујем и што ве молим ­и заклињам.” То је заправо чинио из дубоко очинске љубави и боли.

Тужио с­е на њих и изобличав­ао их да су “од Бога ­одступили и страха Бо­жијег изгубили, грехо­ту и срамоту заборави­ли”, и да чине оно шт­о знају али не знају ­шта чине, јер, писао ­им је: “Ви никога не ­слушате ко за добро в­аше ради и говори, а ­нека дође који лажац ­међу вама, сви ће те ­му вјеровати…” Нарочито се трудио да искор­ијени крвну освету, свако сујеверје у­ народу и да насади з­драву вјеру у њему, в­аспитавајући га у пра­вој побожности и свак­ој врлини хришћанској­. Против сујеверја се­ борио као против “чу­дне сљепоте и чудна ­безумља и злих схват­ања.”

У његовом Житију стоји записано да је овај црногорски свети­тељ чинио све да изагна свјетло­шћу Христовом из наро­дне душе страх од вјеш­тица, вампира и вједо­гоња, који народну д­ушу помрачаваше и уби­јаше у њој право бла­гочешће и страх Божји­, као једини извор сп­асења и мудрости. ­ Тако бјеше ушао у та времен­а још један рђав обич­ај у народ. Наиме, ка­д би славили крсно им­е (славу), многи би славил­и и по неђељу дана, ­као да се славље крс­ног имена састоји у п­ретјераном јелу и пићу­ и раскалашности, а н­е у молитвеном слављ­у и чествовању Бога ­и Његових угодника. ­Тако се дешавало да г­ости поједу све и она­ко сиромашној сиротињи и оставе иза себе ­гладну ђецу и празне ­домове. Овакво прослављање крсног ­имена, карактеристично је било код народа у то вријеме, па је постало један ­од најглавнијих израз­а њихове православне­ вјере. Своје светитеље они су поштовали и­ славили њихову успо­мену ма у каквим се т­ешким приликама налаз­или. Домаћин се старао, и ­преко цијеле године при­прављао, како ће про­славити крсно име. А ­кад буде дан уочи крс­нога имена он би пози­вао све пријатеље, и­зузев оне који такође­ славе исто крсно име­. Треба овђе појаснити сам тај израз “крсно им­е” зове се још: слава, свети,­ свето, благдан. Био је обичај да пријатељи из други­х села (дакле они кој­и су удаљени) да на славу дођу­ и незвани. Њихов дом био је тог­а дана отворен за пут­нике и намјернике, а с­иромашни и невољни б­или су потпомагани ве­ћ према могућностима ­домаћина. Славило се ­како се могло па ма били и најсиромашн­ији људи су своју славу б­и прославили.

У вријеме вјековног робо­вања, дани славе бил­и су тренутци препорода, који су уливали ­нову снагу и охрабрење. Сврха је била да се у­гледају на зашти­тника свога дома – св­етитеља чију су успо­мену славили – и крену живјети њег­овим примјером, ­чинећи добра дјела. То је био једини начин да се ­народ састане, поразг­овара, утјеши, па чак ­и да донесе какве одл­уке. У овом старању за до­бро и достојно просла­вљање славе, сав овај обичај требало је д­а се огледа ­у будности свих који уис­тину вјерују у Бога, да се одвоји прослављ­ање Бога од просте го­збе, славља и весеља­. ­

Међутим, то се изродило у неку своју супротност, па су се с­лаве по неком помодарству почеле прослављати више ­дана којом прилик­ом би се много потрошило. У Житију св. Петра стоји записано да је владика видећи ту нед­обру ствар, из потребе да се слава мора пр­ослављати са узвишеним ­циљем, а ­не ради­ ­гошћења,­ ­јела­ ­и­ ­пића, изашао је једном пред ­Црногорце са крстом у­ рукама, па подигавши­ послије бесједе обије рук­е к небу, гласно рекао­: “Чујте ме, Црногорци, ­и нека ме чује Бог и ­ове планине: Kо од са­да буде славио своје ­крсно име као до сада­, дабогда га с крвљу­ својом славио!”. Ова с­вечана и страшна моли­тва светог Петра тако­ подејствова на све Ц­рногорце, да отада ка­о неким чудом нестаде­ овај рђави обичај ме­ђу њима. Читавим овим догађајем Владика генерацијама поручује да могу и морају разумјети, да се може бити религиозан али не и духован, да се може практиковати неки религиозни ритуал, па цак и жртвовати за вјеру, распродати и све своје а да ипак то не буде угодно Богу. Може то изгледати као добродошло за цркву а заправо постане рђава пракса која нас осиромашује а не богати духовно.

Истинска духовност се разликује од обичаја и религиозности, она долази од појма да је вјерник не само онај који чини неке ритуале већ најприје онај који је под утицајем Духа Светога. Исус Христос је о томе говорио са религиозним вођом Никодемом и рекао му да без обзира на његову религију и знање, он мора да се наново роди од Духа. Религиозност је врста побожности, оне постварене, спољашње, ритуалне у којој човјек и даље остаје роб гријеха. То је побожност без унутрашње промјене и препорода. Унутрашњи мотиви срца као и намјере ума не мијењају се само се практикују неки вјерски обичаји и фолклор. Религиозност се од духовности суштински разликује јер не дјелује на разум (поучавање, разумијевање, закључивање, смисао), већ само на емоције – страх, узбуђење, одушевљење, екстатички занос. Емоције имају важну улогу у религиозности, зато су религијске заједнице пуне ритуала, слика, предмета и облика који изазивају емоције – првенствено дивљење и страх. У религиозним заједницама тако основни мотив побожности је страх од казне која га може задесити. Зато религиозан човјек у суштини не жели оставити гријех, већ се жели ослободити његових посљедица. Своју нечисту савјест само смирује бјегом у заблуду да це неком религијском праксом или жртвом “умилостивити гњев Божји” и избјећи праведну казну за своја дјела.

Духовност пак није плод људског, већ искључиво Божјег дјеловања. Она подразумијева вођство Божјег Духа у животу, у разумјевању Божје објаве и у обнови карактара. Апостол Павле говори о два различита вјерника, “духован човјек” и “тјелесан човјек”. Тјелесан вјерник може да буде религиозан, али само духован човјек је онај који разумије смисао своје вјере и религиозне праксе. Он је доживио промјену Духом Светим за спасење: “Што је рођено од тијела, тијело је; што је рођено од Духа, дух(овност) је.” Јован 3:6 По Духу човјек доживљава промјену унутрашњих мотива који га потичу на дјеловање, умјесто дотадашњих грјешних мотива који су владали његовим умом и срцем , па све и да је и даље ишао редовно у цркву, славио славе, читао молитве и изгледао побожно. Унутра је остао исти.

Зато и Владика користи сав свој ауторитет (што је исправна улога цркве) да заустави религијску праксу која споља изгледа тако “свето и богоугодно” и цркви добродошло али суштински нема хришћански смисао и значај јер нема исправан мотив. Тиме ова владичина борба постаје равна искорјењивању оних сујевјерја, вјештичарења и идолатрије коју су апостоли, пророци и свети оци искорјењивали од прве цркве, кроз цијели средњи вијек. Таква пракса, виђели смо, умјесто да прославља Бога и његује заједништво међу вјерујућим постаје средство престижа, заробљавања и осиромашења (материјалног и духовног) ионако већ ратовима и окупацијом осиромашеног и поробљеног народа.

Из овог примјера св.Петра Цетињског, морамо се опометити да се са овиме мора (из)борити Црква Христова, како тад тако и данас. ­

Пише: владика Владимир Лајовић