Епархија Подгоричко-Дукљанска Православне цркве Црне Горе основала је Центар за правно савјетовање и помоћ. Овај пројекат је наш допринос дугом и тешком периоду неправде и дискриминације, борбе за људска права и вјерске слободе кроз који пролазимо, а који се, према нашем разумијевању, тек налази пред Црногорцима.

Наша мисија је унапријеђење, заштита и промоција људских права и слобода, те борба против свих облика дискриминације. Уз помоћ, искусних црногорских адвоката, тежићемо сљедећим циљевима:

  • Пружање бесплатне правне помоћи и информација о правима и вјерским слободама свим грађанима Црне Горе, без обзира на њихову етничку и вјерску припадност. Посебан акценат биће стављен на положај православних Црногораца чији се национални и вјерски идентитет континуирано и систематски негира.
  • Пружање бесплатне правне помоћи и информација о правима рањивих и маргинализованих група становништва.
  • Пружање интеграцијске и правне помоћи странцима и расељеним лицима у координацији са надлежним државним органима и локалним самоуправама.
  • Унапријеђење социо-економског положаја и борба против дискриминације рањивих и маргинализованих група, као и расељених лица и невољника у црногорском друштву.
  • Истраживање, анализа и јавно заступање рјешења и јавних политика које воде унапређењу политика у области заштите људских права и вјерских слобода.
  • Јачање цивилизацијских процеса и унапријеђење система владавине права кроз праћење рада правосуђа и других институција на овом плану.
  • Издавачка активност, продукција кампања, аудио-визуелних садржаја и слично.

Центар ће у складу са својим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима пружати три основна вида правне помоћи:

а) пружање правног савјета и обавјештења,

б) састављање писмена (укључујући тужбе, жалбе, уставне жалбе и слично) и

ц) заступање у судским поступцима и поступцима за вансудско рјешавање спорова.

Увјерени смо да је ово корак напријед и наш допринос борби за људска права и вјерске слободе у Црној Гори. Сви наши грађани, без обзира на њихову етничку или вјерску припадност, имају право на правичност, достојанство и једнакост. Због тога ће наш Центар увијек бити отворен за све оне који траже правду и подршку. За детаљније информације налазе се на нашем сајту: https://besplatna-pravna-pomoc.pravoslavlje.me/

У духу пружања каритативне помоћи и друштвено одговорног дјеловања, позивамо све грађане, организације и институције да подрже рад овог Центра. Заједно можемо изградити друштво које поштује и штити права сваког појединца, без обзира на наше различитости, јер нас на крају крајева и на то наша вјера упућује.