Како би се спријечиле штетне посљедице провођења Темељног уговора закљученог између Владе Црне Горе и Српске православне цркве 3.августа, Епархија Подгоричко-дукљанска Православне цркве Црне Горе је сходно члану 24. Закона о забрани дискриминације поднијела Тужбу пред Основним судом, да се по хитном поступку утврди дискриминација, поништење уговора и накнада штете.

Напомињемо да је Епархија ради заштите својих права одмах након доношења Одлуке на сједници Владе Црне Горе од 8.јула, а прије потписивања Темељног уговора поднијела притужбу Заштитнику људских права и слобода, поводом које до данас није добила повратну информацију шта је предузето да се спријече посљедице овог дискриминаторског правног акта.“Стога смо подигли Тужбу пред редовним судом да тражимо да суд до окончања овог спора изрекне привремену мјеру забране спровођења било каквих правних радњи произашлих из овог неуставног и незаконитог „уговора“ закљученог између тужене Државе Црне Горе и СПЦ”, наводи Епархија Подгоричко-дукљанска Православне цркве.