Црногорац “мора бити Израел’!

“Тада му рече: отселе се нећеш звати Јаков, него Израиљ; јер си се јуначки борио и с Богом и с људма, и одолио си’ (Прва књига Мојсијева, поглавље 32, стих, 28).  Јаков се “борио ‘, побиједио и постао Израел!  Свето Писмо као једина и апсолутна истина указује пут повратка,  сваком Read more…